1. Generelle vilkår og betingelser

1.1 Veggfaste/monterte gjenstander må demonteres av kunden hvis ikke annet er avtalt. Bildekk på eller uten felg og grill må være rengjort eller pakket inn i egnet emballasje

1.2 Vask- og oppvaskmaskiner må frakobles, tømmes for vann og påmonteres transportsikring - Flyttebyrået tar ikke ansvar for maskinelle skader dersom ikke transportsikring er montert.

1.3 Ildsfarlige, eksplosiver, illeluktende eller etsende stoffer tas ikke med på flyttebilen. 1.4 Flyttebyrået har ikke juridisk ansvar for tap eller skade på smykker, mynter eller frimerkesamlinger som medbringes flyttebilen

1.5 Det tas ikke ansvar for planter, grønnsaker eller andre temperaturømfintlige varer.

1.6 Møbler/gods som veier over 80kg må avtales på forhånd. Dette vil medføre ett "tungt løft" tillegg

1.7 Fryser må avtinnes og tømmes for frysevarer da det ikke kan tilkobles strøm på flyttebilen.

1.8 Adkomst må tilrettelegges av kunden. Eventuelle forsinkelser, merarbeid eller økonomisk tap på grunn av manglende adkomst belastes kunden dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

1.9 Ved levering blir esker og møbler plassert etter kundens anvisning. Er ikke kunden tilstede eller det ikke foreligger anvisning vil godset bli plassert sentralt i bopel etter best mulig skjønn.

1.10 Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret er begrenset til kr 1200,- NOK pr m3 uavhengig av verdi. Kunden oppfordres derfor til å tegne egen flyttegodsforsikring.

1.11 Reklamasjon i forbindelse med skader o.l må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold senest innen 48 timer.

1.12 Minstepris på flytteoppdrag er 3 timer hvis ikke annet er avtalt på forhånd

1.13 Det påberegnes 30min for administrasjon og oppstart.

1.14 Eventuelle avbestillinger må gjøres senest 7 dager før flyttedato. Etter dette vil kunde bli fakturert minstepris for oppdraget.

1. 15 Ved booking etter klokken 11:00 tas det forbehold om at mulige forsinkelser kan oppstå grunnet oppdrag tidligere på dagen trafikk.

1.16 Ved garanti av Vask må dette meldes uforpliktende innen 48 timer etter utført Vask. Bilder sendes til post@lillestromflytt.no

2. Prisvilkår

2.1 All tilsendt fastpris gjelder bruk av 20m3 lastebil med 1 tur hvis ikke annet er spesifisert.

2.2 Minstepris på flytteoppdrag er 3 timer

2.3 Det påberegnes 30 minutter for administrasjon, kjøring til og oppstart av flytteoppdraget.

2.4 Utenfor Oslo/Lillestrøm området tilkommer tiden det tar å kjøre iht. timepris.

2.5 Timeprisen regnes per påbegynte halvtime.

2.6 Fra klokken 18:00 beregnes kveldstillegg a 30% - fra klokken 21:00 beregnes nattillegg a 70%

2.7 Ved helligdager påberegnes det tillegg a 100% (påske, pinse, 1.mai, jul ol)

2.8 Ved langbæring (bæring over 30 meter mellom bil og inngangsdør) påberegnes tillegg a 200,- per time.

2.9 Våre priser er eksl mva. hvis ikke annet er avtalt på forhånd (Avtale oppdateres)